Welkom

Welkom in de Multi-culturele wijk Meulenberg.

Via deze site kan je deze wijk beter leren kennen en waarderen.

Laat je verrassen en meevoeren langs straten en pleintjes, langs de karakteristieke huizen.

Sla een praatje met de buurtbewoners en dompel je onder in de sfeer van het Multi-culturele ! 

Cultuur

De wijk Meulenberg is een van de meest kansarme wijken van Vlaanderen. De wijk telt een duizendtal woningen met zo'n drieduizend bewoners. Ruim de helft van de inwoners is jonger dan 25 jaar, de meeste bewoners zijn van vreemde origine. Het is een mix van verschillende nationaliteiten.

De knelpunten gaan van sluikstorten tot overlast van hangjongeren, vereenzaming bij ouderen, taalachterstand bij kinderen en nieuwkomers, huisvesting …

Het buurthuis ligt behoorlijk centraal en is een echte troef.

Wij zijn

De Genaderse watermolen op de Meulenberg

De Meulenberg was een grote duin, die weinig waarde had als landbouwgrond. 
Bij gebrek aan geld gaf men de molenaar vroeger al eens een stukje grond in erfpacht om het maalloon te betalen. Natuurlijk werd daar de minst goede grond voor genomen, zoals de arme zandgrond van de duin.

Zo verwierf de molenaar telkens kleine stukjes grond. Na verloop van tijd zei men al plagend "die hele berg wordt nog van de meule" (molen in het dialect).

Vandaar de naam 'Meulenberg'. Het 'Genaderen' zou afkomstig zijn van het dialect woord 'Hàdere', wat zoveel betekent als 'naderbij komen, men nadert het doel'.

Architectuur

De watermolen ligt eigenlijk op de zuidelijke Laambeek, een aftakking van de Laambeek, die ongeveer 700 m stroomopwaarts begint en die gegraven werd om de nieuwe watermolen te kunnen bouwen. Aan die aftakking lag een sluis die toeliet het waterdebiet te regelen.

Door de aanleg van deze nieuwe beek over een aarden aquaduct van vier meter hoog kregen de molenaars voldoende verval voor de bovenslagmolen die over veel meer energie beschikte dan de oude onderslagmolen. Dat hoogteverschil van vier meter was dus nodig om de kracht van het water optimaal te kunnen benutten.

Drie generaties molenaars, over een tijdspanne van zo’n 100 jaar, hadden daarvoor de Laambeek opgevuld en de oevers opgehoogd met zand, vermengd met heistrooisel om te vermijden dat het opgehoogde zand zou wegzakken.